Aftaler vedr. benyttelse af Kulturhuset til private fester, møder, arrangementer m.v. kan aftales i Husets træffetider (man-, ons- og fredag fra kl. 09:00 til kl. 12:00 + mandag fra kl. 16:00 til 18:00) på tlf. 9828 1600 eller via hjemmesidens knap "BOOG HER".

D A G F A S T E    A R R A N G E M E N T E R    I    K U L T U R H U S E T T I D S P U N K T
Mandag  Bridge 19:00 til 23:00
Tirsdag  Konfirmationsforberedelse - efterår-forår 08:00 til 09:30
Tirsdag  My Way - Yoga & Mind 17:45 til 19:15
Onsdag  Konfirmationsforberedelse - efterår-forår 08:00 til 09:30
Onsdag  Seniorgymnastik 10:00 til 11:00
Onsdag  SyCafé 14:00 til 16:00
Onsdag  Hjallerup sangkor 19:00 til 21:30
Torsdag  Konfirmationsforberedelse - efterår-forår 08:00 til 09:30
Torsdag  Banko v/Støtteforening til Børnefonde - dørene åbnes kl. 16:00 19:00 til 22:00
Torsdag  Østvendsyssel Højskolekreds  -  12 gange om foråret og 12 gange om efteråret * 09:30 til 12:00

* Læs nærmere om programmet og de enkelte foredrag på Østvendsyssel Højskolekreds hjemmeside, som findes på www.hjallerup.info  

Kulturhuset har lukket i uge 8 (vinterferie), uge 42 (efterårsferie) samt i hele juli måned (sommerferie).

Offentlige arrangementer

Annonceres på www.hjallerup.info under punktet "Arrangementer"