Om Kulturhuset og dets historie

Hjallerup Kulturhus er opført i 1996-97 og indvielsen fandt sted den 15. marts 1997. Kulturhuset er tegnet af arkitektfirmaet Fich & Bengaard A/S fra Aalborg. Kulturhuset er opført i fælleskab mellem Dronninglund Kommune
der ønskede at opføre et Bibliotek og Hjallerup by der ønskede en sognegård/kulturhus.

Kulturhuset var ved indvielsen i 1997 på 1000 m2 og blev i 2001 udvidet med en ny sal og ekstra toiletter og kom
derved op på 1100 m2. I 2005 blev det yderligere udvidet med udstillingssal, arbejdsrum og brandsikkert arkivrum for Hjallerup Lokalhistoriske Arkiv samt kontor for daglig leder og et præstekontor i alt ca. 200 m2.
Den 3. udvidelse i 2012 med en ny tværgang hvor der er et grupperum, et mindre samtalerum og et nyt toilet.
Desuden blev der bag scenen bygget et stort nyt depotrum på 60 m2, som der  er stort behov for med husets mange skiftende aktiviteter.
Efter denne udvidelse er den samlede bebyggelse på 1597 m2 med en fordeling på 35% til Kommunen og 65% til Kulturhuset.

I 2014 er biblioteket ændret til at kunne holde åbent udenfor det tidsrum hvor det er bemandet. Derfor er den flotte samlende foyer blevet opdelt af en glasvæg, som fremover adskiller Biblioteksdelen og Kulturhuset.

Hjallerup by driver Kulturhuset udelukkende ved hjælp af ca. 100 frivillige. Fondsbestyrelse udpeger en daglig leder, som varetager det administrative, lejeaftaler, lokalefordeling m.m. Den daglige leder bistås i det daglige af et Husråd,
udpeget blandt de frivillige hjælpere. Husrådet er på 12 personer, der har hvert sit ansvarsområde indenfor den daglige drift af vores dejlige Kulturhus.

Huset har en meget høj belægningsgrad og anvendes til gudstjenester, teater, koncerter, film, foredrag, foreningsaktiviteter, møder og private fester.
De faste brugere er Østvendsyssel Højskolekreds, Hjallerup Sangkor, Hjallerup Bridgeklub, Konfirmandundervisning, Hip-Hoppere, Yoga-grupper og Seniorgymnasterne.

I alt har huset et besøgstal på ca. 25.000 personer pr. år. Der arbejdes stadig med ideer om udvidelse af både areal og af aktiviteter.